Thạch cao
Thạch cao

Thạch cao Value

Thạch cao Value là sản phẩm rất cạnh tranh với bề mặt đúc tuyệt vời, khuôn cứng chắc, phù hợp với đúc ly tâm và đúc chân không. Rất phù hợp đúc bạc và thau .

Value

Thạch cao Value là loại thạch cao có tính kết dính cao, dưới điều kiện nghiêm ngặt, rất tốt cho đúc bạc và đúc thau, chất lượng bề mặt láng mịn, dễ dàng làm sạch sau đúc.

Điểm mạnh .

Kết quả lợi nhuận cao Với công thức đặc biệt xây dựng để cung cấp giá trị tốt nhất trong khi đạt kết quả chất lượng cao đặc biệt của bề mặt.
Dễ dàng làm sạch Sau đúc và làm nguội, thạch cao dễ dàng làm sạch.
Năng suất cao Khi đúc vàng và bạc, thau, đồng
Qui Trình đúc Phù hợp với đúc ly tâm và máy đúc chân không.

TỶ LỆ THẠCH CAO

  • TRỘN MÁY HÚT CHÂN KHÔNG 38 : 100
  • TRỘN TAY SAU KHI HÚT CHÂN KHÔNG38 : 100
Sử dụng nước đã xử lí ion
Cân nước và thạch cao
Nhiệt độ hỗn hợp 21 ํC
Để yên 90 phút trước khi đem nung
TRỘN MÁY HÚT CHÂN KHÔNG TRỘN TAY SAU KHI HÚT CHÂN KHÔNG
0 Phút Cân khối lượng nước và thạch cao
Thêm thạch cao vào nước
0 Phút Cân khối lượng nước và thạch cao
Thêm thạch cao vào nước
1 Phút Trộn dưới hút chân không 1 Phút Trộn bằng tay
0.5 Phút Ngừng trộn và cạo xung quanh 3 Phút Trộn bằng máy
3.5 Phút Trộn dưới chân không 1 Phút Hút chân không thùng trộn
2 Phút Rót vào láp 1 Phút Rót vào láp
1 Phút Hút chân không láp 2 Phút Hút chân không láp
8 Phút Tổng thời gian 8 Phút Tổng thời gian