Thạch cao
Thạch cao

Thạch cao Gem Set

Thạch cao Gem Set được tạo ra với công thức đặc biệt để bảo vệ đá quý như kim cương, khi họ được đặt vào trong mẫu sáp, đem nung và đúc, để đảm bảo không có thiệt hại cho những viên đá trong suốt chu kỳ nung.

Gem Set

Thạch cao Gem Set được tạo ra với công thức đặc biệt để bảo vệ đá quý như kim cương, khi họ được đặt vào trong mẫu sáp, đem nung và đúc, để đảm bảo không có thiệt hại cho những viên đá trong suốt chu kỳ nung. Nhiệt độ tối đa đạt được trong chu kỳ nung PHẢI không được vượt quá 630 ° C.

Thạch cao Gem Set giữ đá trong suốt quá trình nung sáp và bảo vệ chúng trước ảnh hưởng nhiệt trong quá trình nung nóng và kim loại chảy lỏng khi đúc. Thạch cao Gem Set sẽ sản xuất với độ nét cao, đúc bề mặt sạch, vẫn giữ màu đá và chất lượng đá như trước khi đem nung.

Kiểm tra độ thấm sâu rộng và phát triển đã diễn ra để đảm bảo lượng carbon tối đa được bay ra trong quá trình nung. Nó được xây dựng với các chất phụ gia đặc biệt để nâng cao kết quả đúc gắn đá và cải thiện làm sạch bề mặt. Thạch cao Gem Set đúc được tất cả các hợp kim nóng chảy bên dưới 1250 ° C

WATER TO POWDER RATIO

  • Machine Vacuum Mixing 38 : 100
  • Hand Mix Then Vacuum38 : 100
Không Được Hấp Sáp
Không được nung trên 630 ํC
Không được nhúng nước sau khi đúc,
MACHINE VACUUM MIXING HAND MIX THEN VACUUM
0 Phút Cân khối lượng nước và thạch cao
Thêm thạch cao vào nước
0 Phút Cân khối lượng nước và thạch cao
Thêm thạch cao vào nước
1 Phút Trộn dưới hút chân không 1 Phút Trộn bằng tay
0.5 Phút Ngừng trộn và cạo xung quanh 3 Phút Trộn bằng máy
3.5 Phút Trộn dưới chân không 1 Phút Hút chân không thùng trộn
2 Phút Rót vào láp 1 Phút Rót vào láp
1 Phút Hút chân không láp 2 Phút Hút chân không láp
8 Phút Tổng thời gian 8 Phút Tổng thời gian
90 Phút Lấy cây đúc ra khỏi láp sau đó

Không loại bỏ bình từ lò đúc cho đến khi họ đã được tổ chức đúc ở nhiệt độ cho tối thiểu là 1 giờ. Nếu tổ chức cho ít hơn 1 giờ, cốt lõi của các bình ở nhiệt độ cao hơn nhiều so với các trạng thái nhiệt độ hiển thị kỹ thuật số, và có thể dẫn đến phản ứng khuôn kim loại.