Sáp miếng Freeman

Với hơn 30 năm, sáp bơm Freeman với chất lượng tiêu chuẩn và độ đồng đều ổn định cao, ứng dụng trong các sản phẩm chi tiết phức tạp cao

Freeman Flakes Premium Injection Waxes

Với hơn 30 năm, sáp bơm Freeman với chất lượng tiêu chuẩn và độ đồng đều ổn định cao ứng dụng trong các sản phẩm chi tiết phức tạp cao, sáp nhanh khô cứng, độ co rút thấp, độ chảy tuyệt vời, độ tro bụi chứa khoảng 0.003% khi đem nung, và có thể được sử dụng lại. tất cả được tạo ra cho quá trình đúc platin, vàng, bạc và trong công nghiệp, đúc hợp kim trong ngành nha khoa.

 • Aqua Flakes

  Loại sáp bơm đa mục đích này là loại phổ biến nhất của chúng tôi với đặc tính được yêu cầu bởi các nhà thiết kế và người đúc. Được đề nghị dùng với sản phẩm gắn đá trên sáp

  Nhiệt độ bơm sáp : 65ºC / 150ºF

 • Turquoise Flakes

  Tương tự như sáp Aqua Flakes, Nhưng màu sắc thì tối hơn giúp các nhà thiết kế dễ dàng thấy lỗi của chi tiết dễ dàng hơn.

  Nhiệt độ bơm sáp : 65ºC / 150ºF

 • Ruby Red Flakes

  Tương tự như sáp Aqua Flakes, Nhưng màu sắc thì tối hơn giúp các nhà thiết kế dễ dàng thấy lỗi của chi tiết dễ dàng hơn.

  Nhiệt độ bơm sáp : 65ºC / 150ºF

 • Tuf Guy Green Flakes

  Đây là loại sáp cứng trong các dòng sáp miếng Freeman, với đặc tính chính xác, độ bền và linh động nên loại sáp này phù hợp với các sản phẩm lớn.

  Nhiệt độ bơm sáp : 73ºC / 165ºF

 • Filigree Pink Flakes

  Đây là loại sáp kết hợp đặc tính linh động của sáp Tuf Guy Green và đặc tính chảy tuyệt vời của sáp Aqua flakes, dùng để sản xuất các sản phẩm rất chi tiết, dễ dàng lấy khuôn, không gãy. Đề nghị dùng với gắn đá trên sáp.

  Nhiệt độ bơm sáp : 68ºC / 155ºF

 • Super Pink Flakes

  Với đặc tính nhanh khô, ứng dụng làm móc, khóa, móng,.. ngoài ra còn đặc tính mờ đục của loại sáp này.

  Nhiệt độ bơm sáp : 65ºC / 150ºF

 • Flexible Blue Flakes

  Với đặc tính thời gian lưu trữ lâu, độ linh động cao nhất trong các dòng sáp miếng Freeman, loại sáp pha trộn giữa sáp và resin nên phù hợp với khuôn kim loại và gắn đá trên sáp

  Nhiệt độ bơm sáp : 68ºC / 155ºF

 • Carvable Purple Flakes

  Được phát triển bởi các nhà thiết kế vì phải gia công trên mẫu sáp, thì loại sáp này phù hợp để làm nguội trên sáp. Nhiệt độ bơm sáp cao nhất trong các dòng sáp miếng Freeman, không bị gãy dưới ứng suất lớn, gia công tay dễ dàng.

  Nhiệt độ bơm sáp : 77ºC / 170ºF

Biểu đồ so với của sáp miếng Freeman

  Aqua Turquoise Ruby Red Tuf Guy
Green
Filigree
Pink
Super
Pink
Flexible
Blue
Carvable
Purple
Dòng chảy Cao Cao Cao Trung Bình Trung Bình Cao Cao Cao
Độ linh động Trung Bình Trung Bình Trung Bình Cao Trung Bình Thấp Cao Cao
Khả năng định hình Thấp Thấp Thấp Trung Bình Thấp Trung Bình Cao Cao
Độ co rút Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Cao Cao
Bộ nhớ Trung Bình Trung Bình Trung Bình Trung Bình Trung Bình Thấp Trung Bình Cao
Chu kì sống của mẫu Cao Cao Cao Cao Cao Trung Bình Cao Fast
Khả năng đọc Cao Cao Cao Cao Trung Bình Cao Trung Bình medium
Thời gian đông cứng Trung Bình Trung Bình Trung Bình Trung Bình Trung Bình Fast Cao Fast