SIAM CASTING POWDERS LTD.
HIGH QUALITY INVESTMENT POWDERS AND CASTING EQUIPMENT
Quản lí chất lượng
Siam Casting Powders Ltd
 
 
    Quản lí chất lượng  
   
 
Siam Casting Powders Ltd.  
   

Tại công ty Siam Casting Powders, kiểm soát chất lượng được đòi hỏi nghiêm ngặt theo qui trình: từ kiểm soát nguyên liệu thô ban đầu, qui trình tự động ngừng nếu gặp sự cố về chất lượng, đòi hỏi hướng dẫn làm việc và phải theo qui trình sản xuất của chúng tôi.

Quản lí chất lượng được thực hiện từng bước của qui trình.

Siam Casting Powders Ltd là sự cống hiến hết mình để phát triển hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở liên tục để đảm bảo các sản phẩm chất lượng cao nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đạt được sự hài lòng của khách hàng ở mức cao nhất.

Siam Casting Powders Ltd được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001:2008.