Thạch cao
Thạch cao

Thạch cao Omega

Omega đã được tạo ra để đối phó với những tình huống đòi hỏi cao nhất, sản xuất với kết quả tuyệt vời ngay cả ở nhiệt độ khắc nghiệt nhất

Omega

Omega đã được xây dựng để đối phó với những tình huống đòi hỏi cao nhất, sản xuất kết quả tuyệt vời ngay cả ở nhiệt độ khắc nghiệt nhất. Omega + đã được tối ưu hóa mở rộng khoảng nhiệt độ đúc, thấm và phân phối kích thước hạt để kích hoạt nó để có thể đúc với chất lượng cao nhất và đúc khuôn mẫu.

Omega + có chứa hàm lượng cao nhất Cristobalite trong phạm vi GSP. Một lớp của cristobalite được sản xuất đặc biệt cho Omega + của công ty chị em của chúng tôi, đảm bảo rằng chính xác phân loại kích thước hạt cần đạt được. Omega + là phù hợp cho tất cả đúc vàng vàng, vàng trắng bao gồm cả cao Tỷ lệ Palladium vàng trắng cao.. ..

Omega+ được tạo ra cho các ứng dụng đúc Mẫu, sản phẩm resin SLA, sáp khối, sáp chạy máy. Omega+ cho bề mặt tuyệt vời, láng mịn khi sử dụng đúc các sản phẩm 3D như máy Envisiontec, 3D Systems, Invision and Solid Scape.

Ứng dụng của Omega + xác định chu kỳ nung nên được sử dụng. Nếu sáp phun tiêu chuẩn được đúc sau đó chu kỳ nung dưới đây. Nếu Resin SLA, gia công các loại sáp máy hoặc sáp khối khắc làm theo chu kỳ nung đề nghị để đạt được kết quả tối ưu.

TỶ LỆ THẠCH CAO

  • TRỘN MÁY HÚT CHÂN KHÔNG 38 : 100
  • TRỘN TAY SAU KHI HÚT CHÂN KHÔNG38 : 100
Sử dụng nước đã xử lí ion
Cân nước và thạch cao
Nhiệt độ hỗn hợp 21 ํC
Để yên 90 phút trước khi đem nung
TRỘN MÁY HÚT CHÂN KHÔNG TRỘN TAY SAU KHI HÚT CHÂN KHÔNG
0 Phút Cân khối lượng nước và thạch cao
Thêm thạch cao vào nước
0 Phút Cân khối lượng nước và thạch cao
Thêm thạch cao vào nước
1 Phút Trộn dưới hút chân không 1 Phút Trộn bằng tay
0.5 Phút Ngừng trộn và cạo xung quanh 3 Phút Trộn bằng máy
3.5 Phút Trộn dưới chân không 1 Phút Hút chân không thùng trộn
2 Phút Rót vào láp 1 Phút Rót vào láp
1 Phút Hút chân không láp 2 Phút Hút chân không láp
8 Phút Tổng thời gian 8 Phút Tổng thời gian