Investment Powders
Investment Powders

Omega

Omega เป็นปูนสูตรพิเศษที่ให้ผลงานหล่อออกมา ได้ดีอย่างที่ต้องการแม้จะหล่อในอุณหภูมิ ที่สูงมากๆ ปูนOmegaได้ปรับปรุงให้ทน ความร้อนที่สูงขึ้น

Omega

Omega เป็นปูนสูตรพิเศษที่ให้ผลงานหล่อออกมาได้ดีอย่างที่ต้องการแม้จะหล่อในอุณหภูมิที่สูงมากๆ ปูนOmegaได้ปรับปรุงให้ ทนความร้อนที่สูงขึ้น การดูดซึมน้ำที่ดีขึ้นและมีขนาดความละเอียดของทรายหลายขนาดเพื่อให้ได้ผลการผลิตงานหล่อที่ดีที่สุด

ปูนOmegaมีส่วนผสมของคริสโตบาไลท์ที่คุณภาพดีที่สุดของเราซึ่งเป็นคุณภาพที่ผลิตมาเพื่อปูนOmegaโดยเฉพาะจากโรงงานผลิต ของเราเองซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้ส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปูนOmegaปูนOmegaเหมาะสำหรับหล่องานทองและทอง ขาวรวมถึงทองขาวที่มีส่วนผสมพาลาเดียม

Omega+ได้ถูกออกแบบมาเพื่องานหล่อแบบมาสเตอร์ต้นฉบับ และได้ทดสอบกับเรซิ่นSLA แว๊กซ์แกะแบบและแว๊กซ์แกะ จากเครื่อง

ปูนOmega+ได้ผลงานหล่อที่ดีเยี่ยม ผิวงานเรียบ เมื่อใช้หล่อกับแว๊กซ์ที่ทำจากเครื่องEnvisiontec, 3D Systems, Invision และSolid Scapeเพื่อให้ผลงานหล่อที่ดีที่สุดควรใช้อุณหภูมิการเผาตาม
ที่แนะนำ

อัตราส่วนน้ำและปูน

  • ผสมปูนด้วยเครื่องผสมปูน
    ระบบสุญญากาศ
    38 : 100
  • ผสมปูนด้วยมือหรือสว่านแล้ว
    ดูดสุญญากาศ
    38 : 100
ใช้น้ำที่กรองสะอาด
ชั่งน้ำและปูนให้ถูกต้อง
อุณหภูมิปูนที่ตีแล้วจะประมาณ 21 องศาเซลเซียส
ทิ้งเบ้าปูนไว้อย่างน้อย 90 นาทีก่อนเข้าเตาเผา
วิธีผสมโดยเครื่องสูญญากาศ วิธีผสมโดยใช้มือและดูดสูญญากาศ
0 นาที ชั่งน้ำและปูนตามสัดส่วนที่ต้องการ / เทปูนลงในน้ำที่เทเตรียม
ไว้ในเครื่องตีปูน
0 นาที ชั่งน้ำและปูนตามสัดส่วนที่ต้อง
การ / เทปูนลงในน้ำที่เทเตรียม
ไว้ในชามยาง
1 นาที ตีปูนและดูดอากาศ 1 นาที กวนให้ทั่วโดยใช้มือ
0.5 นาที หยุดเครื่องและเอาปูนที่ติดใบมีดออก 3 นาที ตีปูนด้วยสว่าน
3.5 นาที ตีปูนและดูดอากาศ 1 นาที ดูดอากาศในชามยาง
2 นาที เทปูนใส่เบ้า 1 นาที เทปูนใส่เบ้า
1 นาที ดูดอากาศในเบ้า 2 นาที ดูดอากาศในเบ้า
8 นาที รวมเวลาทำงาน 8 นาที รวมเวลาทำงาน