เกี่ยวกับเรา
บริษัท สยามแคสติ้งเพาว์เดอร์ส จำกัด
 
 
  บริษัท สยามแคสติ้งเพาว์เดอร์ส จำกัด  
  SCP บริษัท สยามแคสติ้งเพาว์เดอร์ส จำกัด เป็นการร่วมทุนระหว่างปริษัท Gold Star Powders ประเทศอังกฤษและ
ผู้ร่วมทุนคนไทย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพเป็นไปตามมาตราฐานของ Gold Star Powders
ประเทศอังกฤษ

บริษัท สยามแคสติ้งเพาว์เดอร์ส จำกัด ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีที่สุดสำหรับการผลิตปูนหล่อจิวเวลรี่ ใช้ Cristobalite
ที่คุณภาพสูงโดยผลิตจากโรงงานของ Gold Star Powder ที่เมือง Derbyshire ประเทศอังกฤษ

SCP มีบริการช่วยเหลือลูกค้าในการปรับปรุงคุณภาพการหล่องานจิวเวลรี่และการผลิตของโ รงงานจิวเวลรี่
กรุณาติดต่อ SCP สำหรับรายละเอียดที่ต้องการทราบ
   
  Corporate Symbol   บริษัท สยามแคสติ้งเพาว์เดอร์ส จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประเทศไทย
โทรศัพท์
: +66 34 246 037 to 8
และ +66 34 246 002 to 5

มือถือ :+66 86 321 2416 และ +66 86 321 2417
โทรสาร : +66 34 246 039
อีเมล์ : scp@siamcastingpowders.co.th
เว็บไซต์
: www.siamcasting.com
 
 
   
  โกลด์สตาร์ เพาว์เดอร์ส  
 
โกลด์สตาร์ เพาว์เดอร์ส
Spencroft Road Newcastle-under-Lyme Staffordshire, ST5 9JE England
Tel: +44 (0) 1782 66 36 00 Fax: +44 (0) 1782 66 36 11
Email: info@goldstarpowders.com Website: www.goldstarpowders.com

Gold Star Powders (GSP), เป็นส่วนหนึ่งในบริษัท Goodwin Refractory Services LTD, ฃึ่ง Goodwin
Refractory Services LTD เป็นบริษัทลูกใน Goodwin PLC ที่ก่อตั้งมากว่า 125ปี ในการผลิตโมลด์และการหล่อ
โลหะ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1883

Gold Star Powders ในปัจจุบันเป็นบริษัทที่ผลิตปูนสำหรับหล่อจิวเวลรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยการผลิตกว่า 30,000ตัน
ต่อปี หรือเท่ากับปูนหล่อจิวเวลรี่ 1.5 ล้านถุง (22.7กก.ต่อถุง )

ด้วยความสามารถในการผลิตสินค้ารองรับตลาดทั่วโลกในปริมาณมากทำให้ได้ต้นทุนสินค้าที่ต่ำ ประกอบกับเราเป็น
ผู้ผลิต silica และ Cristobalite เอง ทำให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิต โดยวัตถุ
ดิบเหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากในการผลิตปูนหล่อจิวเวลรี่ให้ได้คุณภาพที่ดี