บริษัท สยามแคสติ้งเพาว์เดอร์ส จำกัด
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษ้ท Goldstar
Powdersประเทศอังกฤษ และบริษัทของคน
ไทย โดยการควบคุมมาตรฐานการผลิตจาก
บริษัท GoldstarPowder บริษัทสยามแคสติ้ง
เพาว์เดอร์สผลิตปูนสำหรับงานหล่อจิวเวลรี่
คุณภาพสูงสำหรับผู้ผลิตจิวเวลรี่ในประเทศ
และต่างประเทศ
More Detail
Investment in property
10.01.2011
With the rapid development of the
Thai economy, investment
more >>
 
www.kitco.com
Gold & Silver price