Investment Powders
Investment Powders

Professional

Professional ปูนหล่อจิวรี่คุณภาพสูงที่พัฒนาเพื่อสำหรับ งานหล่อสำหรับมืออาชีพ และเก็บราย ละเอียดของผิวงานหล่อได้อย่างสมบูรณ์ แบบทั้งการหล่อโลหะทองและโลหะเงิน

Professional

Professional เป็นปูนหล่อจิวรี่ที่มีปริมาณการผลิตสู่ตลาดมากที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา กับความสำเร็จที่ได้พิสูจน์ และบันทึกไว้. Professional เป็นปูนที่เหมาะสมกับลูกค้าที่มีความต้องการหล่อโลหะเงินและโลหะทองถึง 18 กะรัต. ซึ่งเป็นปูน ที่มีราคาคุ้มค่าเหมาะแก่การ ลงทุนและได้ผลลัพธ์ของผิวงานหล่อสมบูรณ์แบบ เบ้าปูนมีความแข็งแรง และสามารถล้างปูน ออกได้อย่างง่ายดาย

จุดเด่นและข้อดีของ Professional

ผลงานหล่อของ Professional กับสารเติมแต่งชนิดพิเศษ ที่ส่งผลให้ได้ผิวของชิ้นงานหล่ออย่างสมบูรณ์แบบ
ล้างปูนง่าย หลังจากหล่องาน ฉีดล้างปูนออกจากเบ้าได้อย่างง่ายดาย
ให้กำลังผลิตสูง สำหรับการหล่อเพื่อให้ได้กำลังผลิตสูงสุดของการหล่อ
งานทองและงานเงิน
ตารางเตาอบเร่งด่วน สามารถเผาเทียนและอบปูนให้เสร็จภายใน 6 ชั่วโมง สำหรับ
เบ้าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร และ
เบ้าสูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร
ขบวนการหล่อ สามารถใช้ได้ทั้งระบบหล่อเหวี่ยงและระบบหล่อ
สุญญากาศในการหล่อชิ้นงาน

อัตราส่วนน้ำและปูน

  • ผสมปูนด้วยเครื่องผสมปูน
    ระบบสุญญากาศ
    38 : 100
  • ผสมปูนด้วยมือหรือสว่านแล้ว
    ดูดสุญญากาศ
    38 : 100
ใช้น้ำ D.I. , R.O. หรือน้ำสะอาด(pH = 7.0 - 9.0)
ควบคุมอุณหภูมิน้ำปูนให้อยู่ในช่วง 21 - 25 C°
ทิ้งเบ้าไว้อย่างน้อย 90 นาที ก่อนนำเข้าเตาอบ
วิธีการผสมปูนด้วยเครื่องผสมปูนระบบ สุญญากาศ วิธีการผสมปูนด้วยมือหรือสว่านแล้วดูด สุญญากาศ
0 นาที ชั่งน้ำหนักน้ำและปูน
เทน้ำลงเครื่องผสมก่อนแล้วค่อย
เทปูนลงน้ำ
0 นาที ชั่งน้ำหนักน้ำและปูน
เทน้ำลงเครื่องผสมก่อนแล้วค่อย
เทปูนลงน้ำ
1 นาที ผสมภายในระบบสุญญากาศ 1 นาที ผสมปูนด้วยมือคน
0.5 นาที หยุดเครื่องผสมเกลี่ยปูนที่ติด
รอบถังผสม
3 นาที ผสมปูนด้วยเครื่องผสมหรือสว่าน
3.5 นาที ผสมภายในระบบสุญญากาศ 1 นาที ดูดอากาศออกจากภาชนะผสม
2 นาที เทปูนลงเบ้า 1 นาที เทปูนลงเบ้า
1 นาที ดูดอากาศภายในเบ้า 2 นาที ดูดอากาศภายในเบ้า
8 นาที เวลารวม 8 นาที เวลารวม