Investment Powders
Investment Powders

Gem Set

Gem Set เป็นปูนสูตรพิเศษที่คิดค้นขี้นเพื่อปกป้องอัญมณีที่ มีค่าอย่างเพชรเมื่อนำไปฝังไวในแบบเทียนและเอา ไปเผาในเตาเผา และหล่อเป็นชิ้นงานออกมาเพื่อ ให้แน่ใจว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเพชร

Gem Set

Gem Set เป็นปูนสูตรพิเศษที่คิดค้นขี้นเพื่อปกป้องอัญมณีที่มีค่าอย่างเพชรเมื่อนำไปฝังไวในแบบเทียนและ เอาไปเผาในเตา เผา และหล่อเป็นชิ้นงานออกมาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเพชร อุณหภูมิสูงสุดที่เหมาะสมกับการเผาปูน Gem Set คือต้องไม่เกิน 630 องศาเซลเซียล

ปูนGem Setจะยึดเพชรเอาไว้ในขณะที่เผาเอาเทียนออกมา และช่วยปกป้องเพชรในเวลาที่เผาในเตาอบ และรองรับโลหะ อุณหภูมิสูงในขณะหล่องาน.

ปูนGem setจะช่วยให้งานหล่อออกมามีคุณภาพดี ผิวสวย และเพชรก็ยังคงใสเหมือนก่อนที่จะนำไปเผาในเตาอบ จากการทดลองและพัฒนาสูตรตลอดมาทำให้มั่นใจว่าในขั้นตอนการเผาปูนจะสามารถคลายก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกมา จากปูนGem Setได้มากที่สุดและปูนGem Setได้เพิ่มเติมหัวเชื้อแบบพิเศษที่ทำให้การหล่อแบบฝังเพชรในแบบเทียนได้ผล การหล่อที่ดีขึ้นและช่วยให้ล้างปูนออกได้ดี ปูนGem Setสามารถใช้หล่องานได้ทุกโลหะที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 1250 องศาเซลเซียล

อัตราส่วนน้ำ : ปูน

  • วิธีผสมโดยเครื่องสูญญากาศ 38 : 100
  • วิธีผสมโดยใช้มือและดูด
    สูญญากาศ
    38 : 100
ห้ามนึ่งเทียนออกโดยการนึ่งไอน้ำ
ห้ามเผาที่อุณหภูมิสูงเกิน 630 องศาเซลเซียส
ห้ามจุ่มล้างน้ำออกให้เคาะปูนออกเมื่อเย็นตัว
แล้วเท่านั้น
วิธีผสมโดยเครื่องสูญญากาศ วิธีผสมโดยใช้มือและดูดสูญญากาศ
0 นาที ชั่งน้ำและปูนตามสัดส่วนที่ต้อง
การ / เทปูนลงในน้ำที่เทเตรียม
ไว้ในเครื่องตีปูน
0 นาที ชั่งน้ำและปูนตามสัดส่วนที่ต้อง
การ / เทปูนลงในน้ำที่เทเตรียม
ไว้ในชามยาง
1 นาที ตีปูนและดูดอากาศ 1 นาที กวนให้ทั่วโดยใช้มือ
0.5 นาที หยุดเครื่องและเอาปูนที่ติดใบมีดออก 3 นาที ตีปูนด้วยสว่าน
3.5 นาที ตีปูนและดูดอากาศ 1 นาที ดูดอากาศในชามยาง
2 นาที เทปูนใส่เบ้า 1 นาที เทปูนใส่เบ้า
1 นาที ดูดอากาศในเบ้า 2 นาที ดูดอากาศในเบ้า
8 นาที รวมเวลาทำงาน 8 นาที รวมเวลาทำงาน
90 นาที เอาเทปที่พันปากเบ้า
ออกหลัง จาก

ห้ามนำเบ้าปูนออกจากเตามาหล่อจนกว่าจะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิพร้อมหล่ออย่างน้อย 1 ชั่วโมง ถ้าทิ้งไว้ ไม่ถึง1 ชั่งโมงอุณหภูมิในแกนเบ้าจะยังสูงกว่าอุณหภูมิที่โชว์หน้าจอแสดงอุณหภูมิ อาจจะทำให้มีผล กับการหล่องานได้