Investment Powders
Investment Powders

Value

Value เป็นปูนที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างยอดเยี่ยม เหมาะสม กับการแข่งขันในสภาพตลาดที่มีการแข็ง ขันสูง, เป็นปูนหล่อจิวรี่ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม และการ ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้งานหล่อ โลหะเงิน และ โลหะทองเหลืองคุณภาพสมบูรณ์ แบบ ทั้งเรื่องผิวของชิ้นงานหล่อ

Value

Value เป็นปูนที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างยอดเยี่ยมเหมาะสม กับการแข่งขันในสภาพตลาดที่มีการแข็งขันสูง, เป็นปูนหล่อจิวรี่ ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม และการ ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้งานหล่อโลหะเงิน และ โลหะทองเหลืองคุณภาพสมบูรณ์ แบบ ทั้งเรื่องผิวของชิ้นงานหล่อการฉีดล้างปูนออกอย่างง่ายดาย

จุดเด่นและข้อดีของ Value

ให้ผลกำไรสูงคุ้มค่า กับสูตรปูนพิเศษที่ให้ความคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน รวมถึงการรักษา
คุณภาพของงานหล่อ และจำนวน การผลิตได้อย่างสมบูรณ์
ล้างปูนง่าย หลังจากหล่องาน ฉีดล้างปูนออกจากเบ้าได้อย่างง่ายดาย
ให้กำลังผลิตสูง สำหรับการหล่อเพื่อให้ได้กำลังผลิตสูงสุดของการหล่องานทอง,
งานเงิน,งานทองเหลืองและงานบรอนซ์
ขบวนการหล่อ สามารถใช้ได้ทั้งระบบหล่อเหวี่ยงและระบบหล่อสุญญากาศ
ในการหล่อชิ้นงาน

อัตราส่วนน้ำและปูน

  • ผสมปูนด้วยเครื่องผสมปูน
    ระบบสุญญากาศ
    38 : 100
  • ผสมปูนด้วยมือหรือสว่านแล้ว
    ดูดสุญญากาศ
    38 : 100
ใช้น้ำ D.I. , R.O. หรือน้ำสะอาด(pH = 7.0 - 9.0)
ควบคุมอุณหภูมิน้ำปูนให้อยู่ในช่วง 21 - 25 C°
ทิ้งเบ้าไว้อย่างน้อย 90 นาที ก่อนนำเข้าเตาอบ
วิธีการผสมปูนด้วยเครื่องผสมปูนระบบ สุญญากาศ วิธีการผสมปูนด้วยมือหรือสว่านแล้วดูด สุญญากาศ
0 นาที ชั่งน้ำหนักน้ำและปูน
เทน้ำลงเครื่องผสมก่อนแล้วค่อย
เทปูนลงน้ำ
0 นาที ชั่งน้ำหนักน้ำและปูน
เทน้ำลงเครื่องผสมก่อนแล้วค่อย
เทปูนลงน้ำ
1 นาที ผสมภายในระบบสุญญากาศ 1 นาที ผสมปูนด้วยมือคน
0.5 นาที หยุดเครื่องผสมเกลี่ยปูนที่ติด
รอบถังผสม
3 นาที ผสมปูนด้วยเครื่องผสมหรือสว่าน
3.5 นาที ผสมภายในระบบสุญญากาศ 1 นาที ดูดอากาศออกจากภาชนะผสม
2 นาที เทปูนลงเบ้า 1 นาที เทปูนลงเบ้า
1 นาที ดูดอากาศภายในเบ้า 2 นาที ดูดอากาศภายในเบ้า
8 นาที เวลารวม 8 นาที เวลารวม