Thạch cao
Thạch cao

Thạch cao Professional

Thạch cao Professional Thạch cao cao cấp được phát triển để đúc ra bề mặt tuyệt vời khi đúc vàng và đúc bạc.

Professional

Thạch cao Professional được bán ra với khối lượng lớn nhất trong một thập kỷ qua rất thành công. Thạch cao Professional dùng để đúc bạc và đúc vàng lên đến 18K. Sản phẩm với giá cạnh trạnh, tạo ra bề mặt sau đúc tuyệt vời, khuôn cứng cáp, dễ dàng làm sạch sau đúc.

Điểm mạnh.

Kết quả của thạch cao Professional với loại phụ gia đặt biệt để tạo ra bề mặt đẹp.
Dễ dàng làm sạch Sau khi đúc và làm nguội, thạch cao rất dễ dàng làm sạch
Năng suất cao Khi đúc vàng và đúc hợp kim bạc
Nung nhanh Hoàn tất nung sáp và nung trong 6 giờ đối với láp 100 mm đường kính x 150 mm chiều cao.
Qui trình nung phù hợp với máy ly tâm và máy hút chất không.

TỶ LỆ THẠCH CAO

  • TRỘN MÁY HÚT CHÂN KHÔNG 38 : 100
  • TRỘN TAY SAU KHI HÚT CHÂN KHÔNG38 : 100
Sử dụng nước đã xử lí ion
Cân nước và thạch cao
Nhiệt độ hỗn hợp 21 ํC
Để yên 90 phút trước khi đem nung
TRỘN MÁY HÚT CHÂN KHÔNG TRỘN TAY SAU KHI HÚT CHÂN KHÔNG
0 Phút Cân khối lượng nước và thạch cao
Thêm thạch cao vào nước
0 Phút Cân khối lượng nước và thạch cao
Thêm thạch cao vào nước
1 Phút Trộn dưới hút chân không 1 Phút Trộn bằng tay
0.5 Phút Ngừng trộn và cạo xung quanh 3 Phút Trộn bằng máy
3.5 Phút Trộn dưới chân không 1 Phút Hút chân không thùng trộn
2 Phút Rót vào láp 1 Phút Rót vào láp
1 Phút Hút chân không láp 2 Phút Hút chân không láp
8 Phút Tổng thời gian 8 Phút Tổng thời gian