Sáp SCP

SCP phát triển dòng sản phẩm sáp bơm chất lượng và mang tính kinh tế .

Sáp SCP

 • Sáp Jade Green New :

  (xanh lá cây nhạt)

  Dễ thấy các chi tiết, co rút thấp

  Sáp Jade green new là loại sáp phun được sản xuất cho các ứng dụng sản phẩm phức tạp. Màu sắc khá phổ biến. Tạo ra bề mặt con sáp chất lượng cao, có độ linh động cao.

  Nhiệt độ phun : 68-72 ˚C

 • Sáp Super Blue

  (xanh da trời)

  Dễ thấy các chi tiết, co rút thấp

  Là loại sáp đặc biệt được pha trộn giữa sáp với nhựa, phù hợp cho gắn đá trên sáp Sáp Super blue rất dễ chảy, dễ dàng điền đầy vào các chỗ khó, giảm bọt khí, nứt, gãy

  Nhiệt độ phun : 68-72 ˚C

 • Sáp Lemon green.

  (màu xanh chanh)

  Độ linh động cao, dễ chảy.

  Sáp Lemon green được tạo ra cho các sản phẩm chi tiết nhỏ, độ linh động cao, dễ chảy tạo ra bề mặt láng bóng.

  Nhiệt độ phun : 67-72 ˚C

 • Sáp Blue new.

  (màu xanh da trời mới)

  Màu sắc mới và sự lựa chọn đa mục đích.

  Sáp Blue New được ứng dụng với màu sắc mới cho các sản phẩm chi tiết lớn, gồm nhiều thành phần, với đặc tính đông cứng nhanh, độ co rút thấp.

  Nhiệt độ phun : 68-72 ˚C

 • Sáp Pinky (hồng)

  Dùng các sản phẩm chi tiết.

  Sáp Pink kết hợp sự linh động của sáp Jade green new với độ chảy cao, hầu hết không bị co rút với các sản phẩm chi tiết, dễ dàng lấy ra mà không gãy. Dùng cho gắn đá trên sáp.

  Nhiệt độ phun : 67-72 ˚C

 • Sáp Jade Green.

  Dùng nhiều mục đích, mang tính kinh tế

  Sáp Jade Green là loại sáp dùng nhiều mục đích với tính kinh tế nhưng có chất lượng cao, sử dụng trong nhiều ứng dụng.

  Nhiệt độ phun : 68-72 ˚C