SIAM CASTING POWDERS LTD.
HIGH QUALITY INVESTMENT POWDERS AND CASTING EQUIPMENT
Dữ liệu kỹ thuật
Siam Casting Powders Ltd
Sự cố về sản xuất nữ trang
Sự cố về đúc
Sự cố về khuôn cao su
Sự cố về mẫu sáp
Hướng dẫn trộn
Nung
Hướng dẫn nhiệt độ đúc
Điểm chảy và tỷ trọng
của hội pha nữtrang
Khối lượng và đo lường
 
    Dữ liệu kỹ thuật Dữ liệu kỹ thuật
Sự cố về sản xuất nữ trang  
 
Sự cố về đúc
vấn đề Nguyên nhân Khắc phục
Blisters / Spalling    
Quá trình hấp sáp không đủ. Tăng thời gian hấp lấp lâu hơn ở nhiệt độ giữa 160 - 220ºC (ít nhất khoảng 3.5 giờ)
Hấp sáp trong láp ở nhiệt độ quá cao. Phụ thuộc vào quá trình cài đặt nhiệt độ hấp sáp. (theo biểu đồ burn out)
Đặt láp vào lò nung quá sớm. Để láp đứng yên khoảng 1 giờ trước khi đưa vào lò hấp sáp để đảm bảo độ cứng của thạch cao.
Láp quá nóng trong quá trình hấp. Nhiệt độ của láp không vượt quá 740ºC.
Bubbles/incomplete spheres
(bị bọt khí)
   
Do điện sử dụng hoặc sáp bị dơ, nhiễm bẫn. Sử dụng sáp sạch, phải đảm bảo sáp hoàn toàn khô trước khi đưa vào đúc.
Do máy hút chân không. Kiểm tra lại máy hút chân không
Hút chân không không đủ trong quá trình trộn tay. Tăng thời gian hút chân không.
Thời gian trộn quá dài, thạch cao đã cứng nhanh trong quá trình hút chân không. Đảm bảo phải trộn theo chỉ dẫn (thời gian tối đa: 8 phút).
Sai tỷ lệ nước; quá ít nước. Sử dụng tỷ lệ thạch cao : nước theo chỉ dẫn.
Nhiệt độ của hỗn hợp trộn quá cao. Nhiệt độ tối ưu của hỗn hợp từ 20-22ºC, sau quá trình hút chân không
Rough surfaces
(bề mặt nhám)
   
Nhiệt độ láp quá cao trong suốt quá trình hấp. Nhiệt độ của láp không vượt quá 740ºC.
Thời gian làm việc không đủ. Đảm bảo phải trộn theo chỉ dẫn (thời gian tối đa: 8 phút).
Nhiệt độ kim loại quá cao. Giảm nhiệt độ đúc kim loại.
Chất lượng sáp quá xấu. Sáp phải được làm sạch vào láng bóng.
Hấp sáp ướt quá lâu hoặc nhiệt độ, áp suất quá cao. Hấp sáp ướt tối đa 1 giờ tại áp suất không khí.
Hấp sáp quá nhanh. Để láp ít nhất 1 giờ để đảm bảo độ cứng trước khi hấp sáp.
Nhiệt độ lò hấp sáp quá cao. Theo qui trình nhà cung cấp đưa ra.
Non or partial fill (không điền đầy)    
Nhiệt độ kim loại hoặc nhiệt độ của láp quá thấp. Tăng nhiệt độ đúc kim loại trước khi tăng nhiệt độ láp từ lò nung.
Quá trình hấp chưa hoàn tất. Tăng thời gian hấp ít nhất 4.5 giờ ở 740ºC.
Cuống phun đặt sai vị trí. Tăng kích thước cuống phun, bề dày ít nhất hơn 25% bề dày của sản phẩm.
Tốc độ đúc bằng máy quay quá chậm. Tăng tốc độ lên
Hút chân không yếu khi đúc có hút chân không. Kiểm tra bơm chân không.
Porosity / Gas (rổ bề mặt)    
Nhiệt độ kim loại quá cao. Giảm nhiệt độ đúc kim loại.
Nhiệt độ láp quá cao trong suốt quá trình hấp. Nhiệt độ của láp không vượt quá 740ºC.
Quá trình hấp chưa xong. Tăng thời gian hấp ít nhất 4.5 giờ ở 740ºC.
Kim loại không sạch. Không sử dụng nhiều hơn 50% hợp kim tái sử dụng và đảm bảo phải sạch sẽ.
Cuống phun không chính xác. Tăng kích thước cuống phun, bề dày ít nhất hơn 25% bề dày của sản phẩm.
Flashing/Finning (bavia)    
Tỷ lệ nước và thạch cao. Đo chính xác tỷ lệ nước và thạch cao theo chỉ dẫn của nhà cung cấp
Nhiệt độ láp quá cao từ trong lò hấp. Quan sát nhiệt độ của từng kim loại để điều chỉnh hợp lí.
Di chuyển láp quá sớm. Để láp đứng yên 1 giờ sau khi đổ thạch cao xong.
Vật liệu đúc với áp lực quá lớn. Giảm áp lực nén khi đúc ở máy đúc có hút chân không.
Thời gian đông đặc của thạch cao không đủ. Đảm bảo phải trộn theo chỉ dẫn (thời gian tối đa: 8 phút). Đảm bảo phải trộn theo chỉ dẫn (thời gian tối đa: 8 phút).
Thạch cao và nước quá lạnh. Đảm bảo nhiệt độ hỗn hợp trộn không ít hơn 21ºC sau khi hút chân không.
Láp không được điền đầy ở đỉnh do tăng lực ép khi đúc. Đảm bảo láp đã được điền đầy đến đỉnh khi đúc, tối thiểu 2 cn từ đỉnh cây sáp đến đỉnh của láp.
Khuôn không khô trước khi hấp. Giữ khuôn khô ráo cho đến khi đem đi hấp.
Kết nối giữa cây sáp và miếng gá bằng cao su bị tách ra trong quá trình đông đặc. Đáy cây sáp phải dính chặt vào gá đỡ cao su. Nếu thấy cần thiết có thể hàn bằng sáp nóng chảy vào gá đỡ cao su..