SIAM CASTING POWDERS LTD.
HIGH QUALITY INVESTMENT POWDERS AND CASTING EQUIPMENT
Dữ liệu kỹ thuật
Siam Casting Powders Ltd
Sự cố về sản xuất nữ trang
Sự cố về đúc
Sự cố về khuôn cao su
Sự cố về mẫu sáp
Hướng dẫn trộn
Nung
Hướng dẫn nhiệt độ đúc
Điểm chảy và tỷ trọng
của hội pha nữtrang
Khối lượng và đo lường
 
    Dữ liệu kỹ thuật Dữ liệu kỹ thuật
Sự cố về sản xuất nữ trang  
 
Sự cố về mẫu sáp
Problem Cause Remedy
Bị tràn khuôn Áp suất khí quá cao Giảm áp suất khí
Sáp quá nóng. Điều chỉnh nhiệt độ ép
Kiểm tra lại tấm ép Giữ tấm ép vững chắc, phân phối áp lực đồng đều hơn
Áp lực khuôn Toàn bộ bề mặt khuôn
Giữ khuôn quá lâu ở đầu bơm Giữ khuôn quá ngắn.
Khuôn không điền đầy Áp suất ép quá thấp Điều chỉnh áp suất ép.
Sáp khuôn đủ nóng Điều chỉnh nhiệt độ.
Gắn vòi bơm Được lấy ra và làm sạch.
Khuôn được giữ quá chặt Giữ mà không cần ép
Áp lực không đồng đều do tấm ép bẩn Làm sạch bề mặt tấm ép.
Lỗ thoát khí ở khuôn Tạo lỗ thoát khí trên khuôn.
Khuôn quá nguội. Làm khuôn nóng lên.
Bọt khí. Áp suất khí quá cao Điều chỉnh lại áp suất khí.
Thiếu sáp Thêm sáp.
Sáp quá nóng hay quá lạnh. Điều chỉnh nhiệt độ và lượng sáp để giải phóng bọt khí
Khuôn đặt sai vị trí đầu bơm Giữ khuôn trên cùng mặt phẳng với đầu bơm.
Sáp giòn Sáp quá nóng. Kiểm tra nhiệt độ tấm khuôn.
Sáp được sử dụng lại. Sử dụng sáp mới. Sử dụng ít nhất 90% sáp mới với sáp sử dụng lại. Tránh sử dụng sáp cũ
Làm nguội khuôn quá lâu trước khi mở. Bơm ít trong chu trình sản xuất.
Sử dụng sáp không phù hợp.

Sử dụng sáp phù hợp với qui trình sản xuất được đưa ra từ nhà cung cấp.

Sáp đổi màu (chuyển sang nâu)                Sáp quá nóng

Sử dụng sáp mới và sạch.

Khuôn dễ cong vênh, sáp dính trên khuôn Sáp quá nóng

Điều chỉnh nhiệt độ.

Mở khuôn quá sớm hoặc khuôn quá nóng.

Kéo dài thời gian làm nguội.

Sáp vẫn chảy sau khi đã điền đầy khuôn Đầu bơm bị dơ.

Lấy ra và làm sạch đầu bơm.