SIAM CASTING POWDERS LTD.
HIGH QUALITY INVESTMENT POWDERS AND CASTING EQUIPMENT
Dữ liệu kỹ thuật
Siam Casting Powders Ltd
Sự cố về sản xuất nữ trang
Sự cố về đúc
Sự cố về khuôn cao su
Sự cố về mẫu sáp
Hướng dẫn trộn
Nung
Hướng dẫn nhiệt độ đúc
Điểm chảy và tỷ trọng
của hội pha nữtrang
Khối lượng và đo lường
 
    Dữ liệu kỹ thuật Dữ liệu kỹ thuật
Sự cố về sản xuất nữ trang  
 
Sự cố về khuôn cao su
Sự cố Nguyên nhân Khắc phục
Cắt khuôn không
seal (cong vênh)
cao su được sử dụng trong bao bì đã bắt đầu lưu hóa. Sử dụng cao su mới
Khuôn cao su phải đóng kín. Đảm bảo thời gian làm việc được sử dụng
hoàn toàn. Thông thường 8 phút.
Khuôn được tháo ra. Xem xét khuôn quá trình đóng gói.
Cao su được trải dài trong cùng một hướng
Khoảng trống trong khuôn
(bọt khí)
Khuôn cao su không được điền đầy. Pack rubber pieces into and around modle.
Tấm ép không đủ nhiệt độ đóng rắn. Nung lưu hóa ở nhiệt độ 155 độ C
Khuôn không được lưu hóa theo thời gian đề nghị.

Phải chỉnh tấm ép khuôn chính xác. Cứ mỗi bề dày cao su là 6mm thì được ép trong 15 phút ở nhiệt độ 155 độ C, nếu ở nhiệt độ 145 độ C thì thời gian ép là 20 phút cho mỗi bề dày 6 mm.

Bề mặt khuôn sau đóng rắn bề mặt của dải khuôn không sạch sẽ. Sử dụng dải khuôn cao su mới. Không gây ô nhiễm bề mặt bằng tay và bảo vệ khỏi bụi bẩn không liên quan hoặc bụi.
Cao su cũ Sử dụng cao su mới
Khuôn cao su không nên đóng rắn
quá lâu.
Sử dụng chính xác thời gian và nhiệt độ.
Khuôn mềm và dính ở trung tâm Dưới sức nóng Kiểm tra lại nhiệt độ tấm ép khuôn
Chu kì đóng rắn quá ngắn Ép khuôn trong 15 phút cho mỗi bề dày 6mm
Khuôn bị cứng, dính, co rút nhiều, thiếu linh hoạt. Nung quá nhiệt. Kiểm tra lại máy lưu hóa (máy ép)